REGULI NOI de la 1 Februarie pentru șoferii Clever, Uber, Yango și Bolt!

REGULI NOI de la 1 Februarie pentru șoferii Clever, Uber, Yango și Bolt!

Reguli noi pentru cei care dețin platformele Clever, Uber, Yango si Bolt dar și pentru șoferi, intră in vigoare de la 1 Februarie!

Cei care vor sa transporte pasageri trebuie să dețină un atestat special și să aibă carnet de cel puțin 2 ani.

Cei car dețin astfel de platforme ( Clever, Uber, Yango si Bolt ), trebuie sa dobândească un aviz tehnic de la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI).
Reprezentanții Ministerul Comunicațiilor au transmis ca trei platforme au dobandit acest aviz tehnic provizoriu si una din plaforme deține un aviz valabil panâ in luna octombrie 2020.


Toți șoferii care vor să practice transportul alternativ de la 1 februarie trebuie sa dobandească de la ARR: Autoritatea Rutieră Română un atestat de sofer!

Sunt și câteva condiții necesare pentru a obține acesta atestat:

Vârsta minimă pentru a obține acesta atestat este de 21 ani și cei care il solicită trebuie să aibă o experiență de minim de 2 ani de când a fost eliberat permisul de conducere.

Acestea sunt noile reguli din noua lege care a fost promulgată de Presedintele Romaniei Klaus Iohannis în luna noiembrie 2019.

Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto


“Art. 23. – Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;
b) să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
c) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;
d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;
e) să dețină avizul medical și avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfășurarea activității de transport persoane;
f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.”

“Art. 3. -Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, printr-o platformă digitală.”

“Art. 4. Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.”

“Art. 5. -Avizul tehnic eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este valabil pe întreg teritoriul României.”

“Art. 7. -Pentru a obține avizul tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

a) ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
b) propune, afișează și înregistrează traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare;
c) furnizează date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condițiile lit. b) înaintea acceptării cursei de către pasager;
d) furnizează date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
e) monitorizează toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;
f) asigură pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii;
g) asigură pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;
h) asigură o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;
i) asigură pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar;
j) asigură furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare;
k) prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
l) asigură emiterea și transmiterea către pasager a facturii electronice;
m) asigură accesul la serviciile sale doar a operatorilor de transport, a conducătorilor auto și autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;
n) are implementate metode și proceduri complexe de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor;
o) asigură utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.

Legea completă – Lege5.ro

Related Articles